Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Like other monotheistic religions, Zoroastrianism asserts that there is one creator, God.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-19pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-82

Ang Pilipinas ay isang relihiyosong bansa na nagsisilid ng dalawa sa pinakadakilang relihiyon sa buong mundo: Katolisismo at Islam.

Sa bansang Pilipinas, ang nauna, Katolisismo, ay mas laganap kaysa sa pangalawa, Islam, na napapatunayan ng katotohanang ang bansa natin ang nagtataglay ng may pinakamataas persentahe ng populasyon na katoliko sa buong Asya.

Ano ang nag-udyok sa kanilang mga miyembro na pumunta sa EDSA?

Marahil tapat at totoo sa adhikain ng kanilang simabhan ang gustong ipahatid ng marami sa kanila.

Ngunit kailangan rin nating malaman na tayo ay hindi katolikong bansa bago ang pagdating ng mga Kastila sa ating bansang dati’y bahagi lamang ng masmalaking bansang tinawag na Maharlika, na hindi lang binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao bilang natatanging mga rehiyon, ngunit bahagi rin ng dating bansang Maharlika ang Borneo, Guam, Marianas Island, Hawaii, Danang Vietnam, atbp. Ngunit, maliban sa Islam, hindi katolisismo ang kalakip na relihiyon nito sa bansa, Animismo ang isa pang relihiyong laganap sa bansang Maharlika.

na dati-rati’y pagmamay-ari ng pamilya ng mga Tallano, isang monarkiyang muslim. Sa ekspedisyong sinubok ni Ferdinand Magellan, isang portuges na naglaan ng kaniyang serbisyo sa hari ng kastila, upang tunguin ang silangan sa pamamagitan ng rutang kanluranin upang makapunta sa isla ng mga pampalasa na dati’y kilala sa katawagang Mollucas, ngayo’y Indonesia, aksidenteng napuntahan niya at ng mga serye ng mga barkong kaniyang pinamunuan ay Visayas, sa Cebu.Nabahala sila sa ilang aspeto ng pamumuhay sa Cebu na bagaman magiliw sa kanila bilang mga panauhin ay sa kanilang mga mata ay di mga sibilisado, savages sa ingles. Hindi nila kinilala bilang relihiyon ang Islam, sapagkat katunggali ito ng kanilang relihiyon sa kanilang kontinente, sa Europa.At lalong hindi sila kumbinsido na ang Animismo ay isang relihiyon.Napagkamalan niya ito bilang Mollucas dahil sa sari-sari ring pampalasa ng pagkain na angkin nito.Dahil dito’y inakala niyang tagumpay ang naging ekspedisyon.fyi, aside from ilonggo boys with romantic hiligaynon lilting tongue, i drool over malalagong pampangos, pardon the quadruple entendre.

Comments are closed.